Esta Política de privacidade cobre o que recopilamos e como usamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a súa información.

1. IDENTIDADe DE EMBRIOMARKET

Se ten algunha pregunta sobre esta Política de privacidade, pode comunicarse connosco utilizando a seguinte información:

Datos da empresa:

2. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?

Pode visitar o noso sitio de forma anónima.

Se opta por rexistrarse,procesaranse varias categorías de datos seus e no seu nome:

"DATOS DA CONTA"

Cando rexistre unha conta no noso sitio, realice unha encarga, se suscriba ao noso boletín ou responda a unha enquisa, recopílanse os datos de contacto básicos, como o enderezo de correo electrónico e o nome da persoa de contacto, así como o nome da empresa, a dirección, o número de teléfono, CIF, idioma e moeda de preferencia, o número da orde de compra e a dirección de correo electrónico dos receptores da factura.

"DATOS DE CONFIGURACIÓN"

Cando un Usuario final envía un consentimento dende os seus sitios web, rexístranse automaticamente os siguientes datos:

  • O número de IP do usuario final en forma anónima.
  • A data e hora do consentimiento.
  • Axente de usuario do navegador do Usuario final.
  • A URL dende a cal se enviou p consentimiento.
  • O estado de consentimiento do Usuario final, que serve como proba de consentimiento.

A clave e o estado de consentimiento tamén se gardan no navegador como proba do consentimiento.

3. BASE JURÍDICA

3.1 REGRAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DA UE (GDPR)

 

O procesamento dos seus datos basease no seu consentimento ou en caso de que o procesamento sexa necesario para a execución dun contrato do que vostede sexa parte, ou para tomar medidas cando o solicite antes de celebrar un contrato (véxase GDPR art. 6(1)(a)-(b)). Pode retirar o seu consentimento en todo momento poñéndose en contacto connosco.

3.2 INTEGRIDADE

Para garantir a integridade, todos os tránsitos de datos están encriptados para alinealos coas mellores prácticas para protexer a confidencialidade e a integridade dos datos.

3.3 CONFIDENCIALIDADE

Todo o persoal está suxeto á confidencialidade total e debe firmar un acordo de confidencialidade.

3.4 TRANSPARENCIA

A nosa empresa manteralle informado en todo momento acerca dos cambios nos procesos para protexer a privacidade e a seguridade dos datos, incluídas as prácticas e políticas.Pode solicitar información sobre onde e como se almacenan, protexen e utilizan os datos en todo momento.

3.5 AVISO DE VIOLACIÓN DE DATOS PERSOAIS

No caso de que os seus datos se vexan comprometidos, nosa empresa lles notificará, a vostede e ás autoridades supervisoras competentes, nun prazo de 72 horas por correo electrónico con información sobre o alcance de dita violación, os datos afectados, impactos no servizo e o plan de acción coas medidas para protexer os datos e limitar os posibles efectos negativos nos interesados.

A "infracción de datos persoais" fai referencia a unha violación da seguridade que conduce á destrución, perda, alteración, divulgación non autorizada ou acceso, accidental ou ilegal, aos datos persoais transmitidos, almacenados ou procesados relacionados coa prestación do Servizo.

4. LIGAZÓNS A TERCEIROS

Ocasionalmente, e en base ao noso criterio, podemos incluír ou ofrecer produtos ou servizos de terceiros no noso sitio web. Estes sitios de terceiros teñen políticas de privacidade independientes. Polo tanto, non asumimos ningunha responsabilidade polo contido e as actividades destes sitios web vencellados. Non obstante, buscamos protexer a integridade do noso sitio web e agradecemos todo comentario sobre estes sitios.

5. SOLICITUDE DE RECTIFICACIÓN, RESTRICIÓN OU BORRADO DOS DATOS PERSOAIS

5.1 RECTIFICACIÓN

En todo momento pode obter, sen demoras inxustificadas, unha rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan.

5.2 ELIMINACIÓN

Vostede pode, sen demoras inxustificadas, solicitar o borrado dos datos persoais que lle concirnan.

6. RETENCIÓN DE DATOS

6.1 POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DATOS

Os datos da conta manteranse polas reglamentacións tributarias durante un máximo de cinco anos fiscais completos a partir da cancelación da súa conta de Servizo. Os datos de configuración e os datos xerados polo sistema borraranse inmediatamente cando cancele a conta do Servizo.

Os datos do usuario final borraranse de forma continua despois de 12 meses a partir do rexistro, e inmediatamente despois de cancelar a conta do Servizo.

7. O SEU CONSENTIMIENTO

Ao usar o noso sitio, vostede acepta esta Política de privacidade.

8. CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Se decidimos cambiar a nosa Política de privacidade, publicaremos eses cambios nesta páxina ou actualizaremos a data de modificación da Política de privacidade.